Vedlikehold i Bittermarka

Vedlikehold i Bittermarka

Følgende sommervedlikehold er gjort i Bittermarka den siste tiden:

  • Veien er høvlet og saltet, samt punktgruset. 
  • Vi holder på å plukke sten og rense grøfter. 
  • Vi har bygd ny bru over Mjølbekken.
  • "Kvilbua" Petterbua har fått ny sørvegg, nytt tak og vindu.

Bilde: Mjølbekken bru

Scroll to top