No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
Elg og hjortejaktTrysil kommuneskoger

Elg og hjortejakt

Elgjakta er viktig for innbyggerne i Trysil. Elgjakta på Trysil Kommuneskoger (TKS) sin grunn er i stor grad forbeholdt innbyggerne. Arealene er spredt utover i kommunen og ligger ofte i teigblanding med private grunneiere.

TKS ønsker en helhetlig og effektiv forvaltning av elgstammen. Godt arronderte jaktfelt er viktig i så måte. Derfor har Trysil Kommuneskoger inngått makeskifteavtaler eller foretar inn-/utleie av grunn med andre grunneiere der dette er formålstjenlig.

  • I 2022 har TKS fellingstillatelse på 138 elger.
  • Jakta er organisert ved at områdene som TKS forvalter er delt inn i 27 jaktfelt fordelt rundt om i kommunen.
  • TKS er medlem av de forskjellige viltstellområdene som TKS arealer naturlig tilhører og følger de forvaltningsmodeller som gjelder for hvert enkelt område.  
  • Fordelingen av jaktfelt foregår ved trekning hvert 4. år.
  • På hvert jaktlag skal det være minimum seks personer hvorav fem skal være innenbygdsboende.
  • Neste runde med trekning av av jaktfelt er i 2023.
Scroll to top