Status elgjakt på TKS sine jaktfelt 2023

Status elgjakt på TKS sine jaktfelt 2023

Elgjakta 2023 er over og tallene er klare. Av tildelt kvote på 125 dyr er det felt 89 dyr på TKS sine jaktfelt. I tillegg er det skutt fire dyr som er blitt vraket/ikke tellende på kvota, ett tilleggsdyr og en hjort. Det gir en fellingsprosent på 71% av kvota (75% totalt med alle dyr). Tidlig og mye snø har nok gjort sitt til at det er en såpass lav fellingsprosent, i tillegg kan det være at det har i år vært en rullering på lagene slik at det tar litt tid å komme skikkelig i gang. Predasjon fra bjørn kan også ha gjort sitt til at det er mindre observasjoner av kalver og økende observasjon av enslige kyr. Det er dog gledelig med en økning i observasjoner av ku med to kalver.  

Det har i år vært stort fokus på innsamling av DNA fra bjørn, særlig øst for Trysilelva. Det er blitt gjort mange og hyppige observasjoner av bjørn samt ekskrementer i løpet av høsten. Vi venter spent på resultatet av DNA innsamlingen som vil komme i løpet av våren etter at Rovdata har analysert og utarbeidet en bestandsrapport.    

Scroll to top