Ansatte

Halvor Sætre
Skogsjef
Arild Berget
Driftssjef
Ola Stensby
Driftssjef
Helge Øivang
Maskinfører
Ola Hagebakken
Maskinfører
Syver Simensen
Lærling maskinfører
Patrik Höglund
Maskinfører
Tommy Hjemli
Maskinfører
Jan Olav Damseter
Skogkulturarbeider
Ole Flermoen
Skogkulturarbeider
Torbjørn Andersen
Skogkulturarbeider
Henrik Norstad
Lærling skogsoperatør
Gjermund Muruåsen
Lærling skogsoperatør
Simen Skavern
Ny driftssjef fra 2. januar 2023

Styret

Børre Rogstadkjærnet
Styreformann
Kirsten Winge
Nestleder
Irene Runningen
Styremedlem
Trygve Øvergård
Styremedlem
95224019
Arild Berget
Ansatterepresentant