Ansatte

Halvor Sætre
Skogsjef
Ola Stensby
Driftssjef
Simen Skavern
Driftssjef
Ola Hagebakken
Maskinfører
Patrik Höglund
Maskinfører
Henrik Norstad
Lærling skogsoperatør
Jan Olav Damseter
Skogkulturarbeider
Ole Flermoen
Skogkulturarbeider
Torbjørn Andersen
Skogkulturarbeider

Styret

Børre Rogstadkjærnet
Styreformann
Marit Astrup
Nestleder
Trygve Øvergård
Styremedlem
95224019
Eline Bryn
Styremedlem
Ola Stensby
Ansatterepresentant