Ansatte

Halvor Sætre
Skogsjef
Arild Berget
Driftssjef
Ola Stensby
Driftssjef
Simen Skavern
Driftssjef
Helge Øivang
Maskinfører
Ola Hagebakken
Maskinfører
Syver Simensen
Lærling maskinfører
Patrik Höglund
Maskinfører
Tommy Hjemli
Maskinfører
Jan Olav Damseter
Skogkulturarbeider
Ole Flermoen
Skogkulturarbeider
Torbjørn Andersen
Skogkulturarbeider
Henrik Norstad
Lærling skogsoperatør
Gjermund Muruåsen
Lærling skogsoperatør

Styret

Børre Rogstadkjærnet
Styreformann
Kirsten Winge
Nestleder
Marit Astrup
Styremedlem
Trygve Øvergård
Styremedlem
95224019
Ola Stensby
Ansatterepresentant