Ansatte

Even Ifarness
Skogsjef
Arild Berget
Driftssjef
Ola Stensby
Driftssjef
Helge Øivang
Maskinfører
97581013
Ola Hagebakken
Maskinfører
46929856
Syver Simensen
Maskinfører-lærling
96041413
Hans Petter Hammer
Skogkulturarbeider
93666469
Jan Olav Damseter
Skogkulturarbeider
41203082
Ole Flermoen
Skogkulturarbeider
95054989
Bjørn Graff
Skogkulturarbeider
91540592
Torbjørn Andersen
Skogkulturarbeider
99466203

Styret

Børre Rogstadkjærnet
Styreformann
Kirsten Winge
Nestleder
Irene Runningen
Styremedlem
Trygve Øvergård
Styremedlem
95224019
Arild Berget
Ansatterepresentant