Nytt prissystem for elg- og hjortejakt TKS

Nytt prissystem for elg- og hjortejakt TKS

Trysil kommuneskoger har et vedtak om å følge Statskogs priser for elg- og hjortejakt. Statskog har endret prismodellen og prisene innfor jakta 2024. Modellen er tenkt å premiere avskytingen av små dyr, og gjøre det dyrere å skyte store/gode produksjonsdyr. Systemet er delt i tre klasser for voksne dyr, lav vekt - normal vekt - høy vekt, mens for kalv er det fortsatt over og under 50 kg. 

Basert på vedtaket om å følge Statskog, blir prisene og prismodellen for elg- og hjortejakt på TKS sine felt endret til 2024 sesongen. Pris pr dekar er også justert etter nye priser, men dekar prisen i de forskjellige viltstellområdene er ikke satt før endelige kvoter er satt etter årsmøter i de forskjellige elgregionene. 

Klikk her for å se de nye prisene.

Scroll to top