Trysil har fantastiske og store skoger – en viktig ressurs!

Regnet i produktivt areal er Trysil Norges største skogkommune. Trysil kommune er stor skogeier, med Trysil Kommuneskoger KF som forvalter av skogeiendommen. Trysil Kommuneskoger KF jobber for å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skogbruk, eiendomsforvaltning og friluftsliv. 

Nyheter

Ny skogsjef er på plass

Halvor Kristoffer Sætre er ny skogsjef i Trysil Kommuneskoger KF. 15. oktober hadde han sin første arbeidsdag.