Trysil har fantastiske og store skoger – en viktig ressurs!

Regnet i produktivt areal er Trysil Norges største skogkommune. Trysil kommune er stor skogeier, med Trysil Kommuneskoger KF som forvalter av skogeiendommen. Trysil Kommuneskoger KF jobber for å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skogbruk, eiendomsforvaltning og friluftsliv. 

Nyheter

Ledig stilling

24.09.2021

Spennende stilling som driftssjef er ledig. En av dagens to driftssjefer går av med pensjon, og Trysil Kommuneskoger søker hans etterfølger. Driftssjefen har ansvaret for den operative driften for en av landets største skog- og utmarkseiendommer. Søknadsfrist 20. oktober