I Flendalen ligger det eldste steinbruddet og det eneste kjente jaspisbruddet i det sørnorske innlandet. Jaspis er en finkornet kvartsstein som på grunn av jernforbindelser har fått en vakker rød eller rødrosa farge. Den har like gode spaltegenskaper som flint.

Jaspisbruddet er de første spor etter "tryslinger" som i eldre steinalder, dvs. for nesten 10 000 år siden, startet utvinning av jaspis. Steinen ble brukt til å lage redskaper for fangst av dyr som elg, bjørn, småvilt og til videreforedling av kjøtt, skinn og huder til mat, klær og boliger.

Bruddet var lokalt kjent langt tilbake i tid og ble arkeologisk undersøkt og beskrevet på midten av 1980-tallet. 

Litt om stien til Jaspisbruddet

Stien starter nedenfor Brynhøsetra, ei nedlagt geitseter. Det er skiltet fra Bittermarkvegen, og ved stiens start er det fin parkering. Fra parkeringen er det ca 2 km til bruddet. 

Stien går blant annet gjennom gammelt slåtteland med høye planter som tyrihjelm, skogstorknebb, vendelrot, gullris og kvitbladtistel. Tar du en avstikker fra stien, vil du se mange store og grove grantrær helt oppunder fjellbandet. Mot himmelen på høyre siden ser du Brynhøa. Over dalen til venstre skimtes Mjølfjellet og Falkhamrene med Falkkjølen nedenunder. Navnet tilsier at her kan det ha vært drevet falkefangst i tidligere tider. Like før ankomst jaspisbruddet er det mange store og spesielle grantrær. Stien svinger seg mellom store stammer med frodige trekroner, og det er også mye bregner i området. 

Ved jaspisbruddet er det infotavler som forteller om bruddet og det du ser. 

Jaspisbruddet er fredet etter Lov om kulturminner.