Alle som kjører veg 26 langs Engeren, har latt seg imponere av Skagsvola på vestsiden av sjøen, der den stiger nesten rett opp fra sjøen i 460 meter. Lokalkjente har gått over fjellryggen i alle år, både på jakt og som rekreasjon.

Juni 2015 ble det tilrettelagt en rundsti opp fra Brunnsdalen på vestsiden av fjellet. Og folk kom! I 2018 gikk 9200 personer over Skagsvola.

Trysil Kommuneskoger er grunneier på det meste av stien og har deltatt aktivt i tilretteleggingen. Skogsbilvegen eksisterte før stien kom, men ble rustet opp med tanke på den store trafikken. Parkeringsplassen hadde knapt plass til 10 biler. Med utvidelsen sommeren 2019 blir det plass til 100. Pluss en rundkjøring og plass til to busser.

Resten av tilretteleggingen står DNT Engerdal og Trysil og Destinasjon Trysil for, med støtte fra Trysil kommune, Sparebankstiftelsen Hedmark, Olav Thons DNT-stiftelse og Nasjonale Turiststier (Miljødirektoratet).