Trysil har gått fra å være en vinterdestinasjon til en helårsdestinasjon med stisykling som kjerneaktivitet i sommerhalvåret.

I Trysil kommune er det 100 km med naturlig single track som er kartlagt og merket. Det er maskinbygde stier i området Gullia, rett ved Trysilfjellet Golfbane, og i Trysilfjelllet.

Trysil Kommuneskoger er grunneier i mange av områdene som er tilrettelagt for syklister og samarbeider med tilretteleggerne for utvikling av områdene.