No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
SkogTrysil kommuneskoger

SKOG

Skogen har alltid betydd mye for Trysil, og før i tiden fant mange tryslinger arbeid der. Nå er skogsdrifta mekanisert, og det er begrenset med behov for menneskelig arbeidskraft. En generell utvikling i samfunnet er bruken av ikke-produktivt areal til ferie- og fritidsbruk. Dette startet allerede på 50-tallet. 

Trysil kommune og Statskog er de største skogeierne i kommunen. De er like store, eier 640.000 daa hver, som er 25% hver av skogarealet.
Trysil kommunes andel består av 366.000 daa produktivt areal, 122.000 daa myr, 140.000 daa uproduktiv mark og fjell og 30.000 daa er vernet eller båndlagte arealer.

Visste du dette?  

  • Trysil Kommuneskoger avvirker årlig ca 50.000 m³. Det tilsvarer omtrent 1200 tømmerbillass.
  • Hvert år plantes det ut 200.000 skogplanter i kommuneskogen. I Trysil totalt er tallet over 1 million!
  • Treslagsfordelingen i kommuneskogen er enkel å merke seg: 50% gran og 50% furu.
Scroll to top