Vi vil trenge noen av dine personopplysninger for å best mulig kunne svare på din henvendelse og gi deg den rette informasjonen. All bruk av personopplysninger regnes som en behandling. Dette kan for eksempel være innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Trysil Kommuneskoger (TK) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og i kundeforhold. At TK er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er vi som har ansvar og plikter vi må følge etter personvernforordningen. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

 

Hva slags personopplysninger har vi og hva er formålet?

TK lagrer lite personopplysninger om brukere og personer som tar kontakt. De personopplysningene vi behandler vil eventuelt være opplysninger vi får via e-post. Disse opplysningene vil bare bli brukt til å svare på og løse henvendelser, og vi har ingen interesse av å oppbevare personopplysninger utover det. Om en henvendelse er besvart og det ikke fører til noe mer, vil vi slette e-posten innen 1 måned. Ved å bruke nettstedet vil også anonymisert bruksdata bli prosessert av Google, du kan lese mer om dette på siden om cookies.

 

Oppbevaring

Dine opplysninger deles ikke med noen. Opplysningene oppbevares forsvarlig og i henhold til gjeldende regelverk og under strenge sikkerhetskrav definert av databehandler.

 

Sletting av personopplysninger

Når du ikke lenger har avtaler eller forespørsler med oss vil vi fortsatt ta vare på dine personopplysninger så fremt det er nødvendig. Denne informasjonen slettes fra systemene våre når andre lovverk som stiller krav om lagring og/eller arkivering opphører etter 5 år. Informasjon fra kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

 

Hvordan få innsyn, eller be om korrigering eller sletting av kundeopplysninger

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller denne personvernerklæringen, eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret, er det bare å ta kontakt med TK på post@trysilkommuneskoger.no

Dersom det oppdages feil ved våre opplysninger, kan du henvende deg skriftlig til TK for å be om endringer.

 

Mistanke om autorisert innsyn

Du må konferere med en av våre kontaktpersoner dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn. Vi vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av TK, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.