Vil du bli vår kollega?

Ledig stilling som lassbærerfører hos Trysil Kommuneskoger KF. Søknadsfrist 10. september 2019. 

Trysil Kommuneskoger KF er et kommunalt foretak eid av Trysil kommune. Foretaket ledes av et eget styre. Foretakets formål er å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer. Eiendommen er en av Norge største, med et totalareal på 648.000 dekar hvorav 373.000 dekar er produktiv skog. Årlig avvirkning er ca 50.000 m3.
I 2018 hadde foretaket en omsetning på 38,9 mill. kroner.