No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
FriluftslivTrysil kommuneskoger

Friluftsliv

I tidligere tider var skogen primærnæringen i Trysil. I dag er det reiselivet. Trysil er Norges største skisted og begynner å få solid fotfeste også om sommeren. Utmark og friluftsliv er viktig i en kommune som satser på reiseliv og som har så store arealer som Trysil.

Trysil Kommuneskoger har en positiv holdning til friluftsliv i mange former. Korte og lange ferdselsårer har alltid gått gjennom Trysil-skogene. Først av nødvendighet, i nyere tid for rekreasjon som også er nødvendig, på sin måte. 

Trysil Kommuneskoger er stor grunneier og har avtale med de som tilrettelegger for friluftsliv i naturen. De har et godt samarbeid med både DNT Engerdal og Trysil og Destinasjon Trysil om tilrettelegging av stier for vandring og stisykkel og infrastrukturen rundt.

Scroll to top