No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
BittermarkaTrysil kommuneskoger

Bittermarka

Bittermarka var det første hytteområdet som ble utbygd på Trysil Kommuneskoger sitt areal og ble dermed starten på kommuneskogens satsning på turisme og bruk av utmarka som næring. Utbyggingen pågikk i perioden 1962-70. I denne perioden ble det bygd over 200 hytter og etablert 22 km med veg. Tomtene ble solgt som festetomter og hyttene ble prefabrikkert på en egen avdeling på sagbruket.

Utbyggingen er delt opp i flere hyttegrender:

Støtriset
Fjellia I, II og III
Bitteråsen
Dølpa
Seterhammeren
Sandhaugen
Dammen
Mjølbekkfallet
Brennåsen
Østre Kanken
Mange av dagens hytteeiere har valgt å løse inn sine festetomter og er dermed selveiertomter.

Trysil Kommuneskoger sitt engasjement i Bittermarka i dag er drift og vedlikehold av veger, både sommer og vinter, samt bomsystemet.

 

Scroll to top