For perioden 2019-2022 har vi følgende jaktfelt tilgjengelig for våre jegere

Navn Viltstellområde

Areal, daa.

Bustteigen  Lutnes Flermoen VO 12100
Lille Tandåen Lutnes Flermoen VO 16100
Elghaugs- og Hanseterteig Lutnes Flermoen VO 18500
Søndre Sørhusteig  Tangfallet UO 8400
Nordre Sørhusteig  Tangfallet UO 8800
Nesvollbekkteig  Østby VO 20100
Slettmo- og Kjellbakkteig  Østby VO 13100
Lundkvassberget  Støpa VO 18200
Støpteigen  Støpa VO 18100
Taåsretten  Støpa VO 14800
Grasberget  Støpa VO 16500
Ørsjøseterteigen  Støpa VO 15400
Flenåsen  Flendalen VO 19200
Seljeåsen  Flendalen VO 13000
Flensjøåsen  Flendalen VO 10700
Skarlia  Flendalen VO 16400
Flendalen/Mølnbacka Sk.  Flendalen VO 10900
Granbergsteigen  Flendalen VO 20600
Rømoteigene  Flendalen VO 21900
Nordre Styggbergsteig  Nordre Trysil UO 16400
Midtre Styggbergsteig   Nordre Trysil UO 17100
Søndre Styggbergsteig  Nordre Trysil UO 16100
Vola & Bekketeig  Nordre Trysil UO 15300
Volteigen  Nordre Trysil UO 12500
Blekufjellia  Nordre Trysil UO 15100
Tøråsteigen og Fjellteigen Trysilfjellet VO 27300
Seteråsteigen Trysilfjellet VO 15700