No valid Igloo license registered.
JaktfeltTrysil kommuneskoger

Jaktfelt

For perioden 2023-2026 har vi følgende jaktfelt tilgjengelig for våre jegere

Navn Viltstellområde

Areal, daa.

Bustteigen  Lutnes Flermoen VO 12100
Lille Tandåen Lutnes Flermoen VO 16100
Elghaugs- og Hanseterteig Lutnes Flermoen VO 18500
Søndre Sørhusteig  Tangfallet UO 8400
Nordre Sørhusteig  Tangfallet UO 8800
Nesvollbekkteig  Østby VO 20100
Slettmo- og Kjellbakkteig  Østby VO 13400
Lundkvassberget  Støpa VO 18200
Støpteigen  Støpa VO 18100
Taåsretten  Støpa VO 14800
Grasberget  Støpa VO 16500
Ørsjøseterteigen  Støpa VO 15300
Flenåsen  Flendalen VO 19900
Seljeåsen  Flendalen VO 13000
Flensjøåsen  Flendalen VO 10700
Skarlia  Flendalen VO 20100
Flendalen/Mølnbacka Sk.  Flendalen VO 10900
Granbergsteigen  Flendalen VO 21400
Rømoteigene  Flendalen VO 27200
Nordre Styggbergsteig  Nordre Trysil UO 16700
Midtre Styggbergsteig   Nordre Trysil UO 16200
Søndre Styggbergsteig  Nordre Trysil UO 17900
Vola & Bekketeig  Nordre Trysil UO 17300
Volteigen  Nordre Trysil UO 13100
Blekufjellia  Nordre Trysil UO 15100
Tøråsteigen og Fjellteigen Trysilfjellet VO 26400
Seteråsteigen Trysilfjellet VO 15700

Scroll to top