Trysil Kommuneskoger er eier av Bittermarkvegen. Vegen er stengt med betalingsbom i begge ender. En elektronisk bom hvor du betaler med kredittkort, kr 70 per tur.

Årskort kan kjøpes hos Trysil Kommuneskoger og koster kr 900. Det er åpent for gjennomkjøring i sommerhalvåret og om vinteren til vinterparkeringsplassene. 

Vinterbrøyta veg:
Oppkjøring Flendalen: Vinterparkering litt forbi Rømonysetra.
Oppkjøring Rømoen: Vinterparkering Fjellia.

Faktura på kr 900 sendes i januar hvert år, og bomkortet gjelder kalenderåret. Du får ikke tilsendt nye kort, så ta godt vare på de du har. Er du uheldig å miste bomkort, kan du kjøpe nytt.

Hvis du trenger flere bomkort, er det mulig å kjøpe tilleggskort.