No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
EiendomTrysil kommuneskoger

Eiendom

Trysil kommune er stor grunneier med eiendom spredt over store deler av kommunen. Samarbeid med andre grunneiere er viktig for å bidra til økt avkastning, og aktivt medlemskap i forskjellige grunneierorganisasjoner som utmarkslag, utmarksområder og viltstellområder prioriteres. Utvikling på egen hånd gjøres også hvis det tilsies å være fornuftig.

Trysilfjellet

Trysil kommune er grunneier i Trysilfjell Utmarkslag og har stor interesse i all utvikling innen hyttebygging, skiproduktet, sykkelproduktet og viktig infrastruktur.

Bittermarka 

Tilnærmet hele Bittermarka eies av Trysil kommune. Området er ferdig utbygd og har i dag i overkant av 200 hytter.

Flermoen 

Trysil kommune er grunneier i Flermoen Utmarkslag. Utmarkslaget administrerer 90.000 dekar. Hytteområdet heter Bjønnbekkmora hytteområdet og består av ca 100 hytter. 

Solberglia og Ryskdalen

Trysil kommune er grunneier i Østby Utmarkslag. Utmarkslaget administrerer 90.000 dekar. Hytteområdene heter Solberglia og Ryskdalen og består totalt av 466 tomter. 

Trysil Kommuneskoger er medlem i Glommen Skog SA, Trysilfjell Utmarkslag SA, Østby Utmarkslag SA, Flermoen Utmarkslag SA, Søre Trysil Utmarkslag SA. 

I tillegg kommer samarbeid med alle relevante viltstellområder.

Scroll to top