Trysil Kommuneskoger har mange husvær på eiendommen som ble brukt under skogsarbeid og tømmerfløting. Dette er alt fra laftede tømmerkoier til hjulbrakker. Enkelte av disse er i perioder til utleie.

Bildet viser Kjelstrandkoia litt nord for Jordet.