Trysil kommune

Trysil kommune eier Trysil Kommuneskoger. Oppdraget til Trysil Kommuneskoger er å  forvalte skogeiendommen til kommunen, 640.000 dekar. 

Destinasjon Trysil

Trysil Kommuneskoger er en av over 200 andelseiere i Destinasjon Trysil (DT), medlemsorganisasjonen for reiselivet i Trysil. DTs viktigste oppgave er å få flere til å besøke destinasjonen og styrke merkevaren Trysil. 

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

Administrerer småviltjakt, rovviltjakt og fiske på Trysil Kommuneskogers grunn. 

Trysilfjell Utmarkslag SA

Medlem i Trysilfjell Utmarkslag.

DNT Engerdal & Trysil

Tilrettelegger for vandring, blant annet på Trysil Kommuneskogers grunn. 

Glommen Mjøsen Skog SA

Trysil Kommuneskoger er en av de største andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA. Tømmeromsetningen vår går gjennom Glommen Mjøsen Skog. Er en del av miljøsertifiseringen hos Glommen Mjøsen Skog. 

Østby Utmarkslag SA

Medlem i Østby Utmarkslag.

Flermoen Utmarkslag SA

Medlem i Flermoen Utmarkslag.

Søre Trysil Utmarkslag SA

Medlem i Søre Trysil Utmarkslag.