Femundstien består av flere eksisterende stier, noen av dem fra riktig gammel tid. Deriblant både Prestvegen og Almenvegen. Nå henger stien sammen og er merket og skiltet mellom Femundsenden og Søre Osen, 134 km!

Ca 90 km er i Trysil, og mange av dem går gjennom Trysil Kommuneskogers teiger. Kommuneskogen har gitt bidrag til Prosjekt Flendalen som omfattet både deler av Femundstien, mange lokale stier, sykkelstier og langrennstraseer.

Tilretteleggingen har bestått av rydding, merking, og skilting. På fuktige strekninger er det klopper. Over Skjeftflena ved Hådammen og Varåa sør for Vestby er det bygd bruer.

Femundstien binder Finnskogleden sammen med T-stiene i Femundsmarka. Ikke mange går hele strekningen sammenhengende, men den totale bruken er stor, ikke minst mellom Trysil og Femunden der det ligger flere setre og store hytteområder.