Småvilt- og rådyrjakt på Trysil Kommuneskogers eiendommer administreres av Trysil Fellesforening for jakt og fiske. Fellesforeningen har også avtaler med flere private grunneiere, slik at det samlede jaktområdet er på ca 830.000 daa. 

Trysil består av store skogområder med slake terrengformasjoner, et eldorado for hare- og skogsfugljakt.

Nord og øst i kommunen er det også fjellområder med rype. Tilgangen til småviltjakt er god både for lokale- og tilreisende jegere.

For nærmere informasjon om jakt hos Trysil Fellesforening med oversikt over jaktområdene, kortpriser, søknadsfrister med mer, besøk nettsiden til Trysil Fellesforening

Trysil Fellesforening kan også kontaktes på 62 45 12 00 og post@trysil-fellesforening.no