Gjødsling med heilkopter

Første uka i juli ble det utført skogsgjødsling på noe av vårt areal. Dette gjør vi for å øke tilveksten og dermed økt CO2-binding. Vi håper det blir til nytte for kommende generasjoner. Gjødslingen gjøres effektivt med helikopter som vist på bildene.

Scroll to top