Elgjakt 2023-2026

Elgjakt 2023-2026

Ny runde med trekking av Trysil Kommuneskoger sine jaktfelt for en ny 4 årsperiode vil foregå 16. mars, med søknadsfrist 1. mars 2023.

Trysil Kommuneskoger skal leie ut 27 jaktfelt til elgjaktlag fra Trysil.  

Alle jaktledere som hadde elgjakt hos Trysil Kommuneskoger i forrige periode, har fått tilsendt søknadspapirer på e-post.

Nye lag kan henvender seg til Simen Skavern, og vil da få tilsendt nødvendige søknadskjemaer vedrørende søkning, på e-post.

Krav til søkerne står beskrevet i søknadspapirene.

Lykke til!

Scroll to top