Tynningslaget på plass

Tynningslaget på plass

Trysil Kommuneskoger (TKS) sitt årsvolum ligger på 55 000-60 000 m³ hvorav ca 30% er fra tynning.
Nytt for året er eget maskinlag for tynning, og med det har TKS egne maskinlag for både tynning og sluttavvirkning. Dette er forholdsvis uvanlig i skogbruket i Norge, men med bakgrunn i kommuneskogens størrelse er dette hensiktsmessig. TKS har pga lave tømmerpriser et etterslep på tynning, og nå økes volumet fra 8000 m³ til 20 000 m³ i året i en 5-årsperiode

For å bemanne to maskinlag har TKS ansatt to nye maskinførere; Til venstre i bildet Tommy Hjemli og til høyre Lars Örnblom. I midten står Helge Øivang. Øivang har vært ansatt i Trysil Kommuneskoger siden starten på 80-tallet og har fram til nå jobbet med sluttavvirkning. Nå utgjør han og Lars Örnblom tynningslaget. Tommy Hjemli jobber sammen med Ola Hagebakken og Syver Simensen med sluttavvirkning.

Mer om skogsdrift hos Trysil Kommuneskoger

Scroll to top