Økte bomsatser om følge av vedlikehold

Økte bomsatser om følge av vedlikehold

Vi ser oss nødt til å øke bomsatsene på Bittermarkvegen. Bakgrunnen er at vi etter å ha gjennomført bruinspeksjoner i 2019 fikk avdekket akutt vedlikeholdsbehov på tre bruer. Dette er kostbare tiltak. Vi begynner på  dette arbeidet så fort det lar seg gjøre til våren.

I tillegg er det behov for både grøfterensk og grusing. Denne jobben blir også startet opp i 2020.  

Scroll to top