Ny skogsjef er på plass

Ny skogsjef er på plass

Halvor Kristoffer Sætre er utdannet master innen skogbruk og har erfaring fra en rekke jobber hovedsakelig innenfor offentlig eiendomsforvaltning. Halvor er trysling og bosatt på gården Sætre sør for Nybergsund. Siden 2015 har han drevet sitt eget firma, Trysil oppmåling AS. Nå gleder han seg stort til å ta fatt på nye oppgaver.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som skogsjef i kommuneskogen. Det er en av landets største skogeiendommer som skal forvaltes på vegne av fellesskapet, og det blir både spennende og utfordrende. Jeg er jo utdannet innen skogbruk, og for min egen del er det veldig tilfredsstillende å få en jobb som er mer faglig rettet enn hva som har vært tilfellet de senere årene, forteller Sætre.

- Nå vil jeg bruke den første tiden på å gjøre meg skikkelig kjent både med ansatte og organisasjonen. Det er skogen som har vært og som fortsatt kommer til å være bærebjelken i driften. Den har vært drevet profesjonelt og godt i mange år, så i første omgang handler det om å videreføre og videreutvikle den. På sikt kan det være interessant å utvikle andre ting, men det får vi ta etter hvert, sier Sætre.

Styreleder Børre Rogstadkjærnet forteller at de er veldig fornøyde med at Halvor takket ja til stillingen.

- Halvor er utdannet forstkandidat fra Ås og han har en master i eiendomsforvaltning. Han har jobbet innenfor eiendomsforvaltning hele sitt liv og har en solid lokal forankring. Han kjenner mange folk og har god kunnskap om eiendommer i Trysil. Det er naturlig nok en stor fordel i en slik jobb. I tillegg er han veldig omgjengelig og har et behagelig vesen, så vi er veldig trygge på at dette blir bra og ser fram til at han tiltrer, forteller Rogstadkjærnet

Scroll to top