Trysil Kommuneskoger er eier av eller medeier i 18 bruer. Disse ligger for det meste inne på vårt skogsbilvegnett, men også langs andre veger som for eksempel Bittermarkvegen. Vi utfører rutinemessig tilsyn, og til denne jobben samarbeider vi med firmaet SafeControl AS.

Hvert fjerde år
Kontroller utføres hvert fjerde år. I år er det igjen tid for kontroll, og den er gjennomført i dag, 13. august. Ved slike kontroller blir tilstand på blant annet bærebjelker, landkar, brudekke og rekkverk vurdert med hensyn på bæreevne og sikkerhet. Disse rapportene arkiveres i en database og gir oss oversikt over behov for utbedringer og prioritering av disse.

Bildet viser befaring av brua over Røa på Bittermarkvegen.