Dette er framtida for Trysilskogen

Dette er framtida for Trysilskogen

Denne sommeren fikk Trysil kommuneskoger muligheten til å tilby disse karene sommerjobb. Dette er Trysilgutter som er ferdige med VK1 og skal fortsette på VK2 naturbruk på Solør videregående skole Sønsterud til høsten. Ambisjonene er nok å få seg en maskinførerjobb innenfor skogbruksnæringen etter hvert.

Arbeidsoppgavene hos oss er planting, ungskogpleie og andre vedlikeholdsoppgaver som følger eiendommen.  

På bildet har vi fra venstre: Andreas Varli, Gjermund Muruåsen, Sander Ørbak, Henrik Norstad og sittende foran Eirik Stener.

Scroll to top