2019 var første året med ny 4års-kontrakt på Trysil Kommuneskogers (TKS) jaktfelt. Jakta resulterte i 103 felte elg. Det tilsvarer en fellingsprosent på 80% på TKS egne jaktfelt. Målsettingen var 80%.
Dette er tall som Trysil Kommuneskoger er meget godt fornøyd med.

Kvoter i 2020 ligger an til å bli som i 2019, med noen lokale justeringer.

Mer om elgjakt på TKS jaktfelt