No valid Igloo license registered.
Inn og utleie arealTrysil kommuneskoger

Inn og utleie areal

RISER PÅ INN-/UTLEIE AV AREAL TIL ELGJAKT 2024                         
Prisen framkommer ved at et viltstellområdes (VO) totale areal deles på det antall fellingstillatelser som området besitter. Oppgitte priser er eks. MVA.
                                         
Eksempel på bruk av pristabellen:                         
NTU har totalt 234570 dekar. Området har i 2023 69 fellingstillatelser.          
234570:69 = 3399 dekar bak hver fellingstillatelse som gir en arealpris på kr. 2,53 pr. dekar.

TABELL 1                
PRISTABELL 2024                
Areal bak hver fellingstillatelse Kr/daa              
1000 9,75              
1200 8,13              
1400 6,96              
1600 6,10              
1800 5,41              
2000 4,88              
2200 4,43              
2400 4,06              
2600 3,76              
2800 3,48              
3000 3,25              
3200 3,05              
3400 2,86              
3600 2,70              
3800 2,55              
4000 2,43              
4200 2,33              
4400 2,22              
>4600 2,12              
                 
Ved 4600 dekar eller mer bak hver fellingstillatelse er prisen kr. 2,12 pr. dekar.    
                 
TABELL 2              
Pris pr. dekar i de ulike viltstellområdene (VO) Ant. fellingstill.  Areal Daa bak hver elg Kr/daa for inn-/utleie av areal 2024        
Tr.fjell 52 146841 2823 3,48        
Støpa 29 144500 4982 2,12        
NTU 85 234570 2759 3,76        
Tangfallet 56 156137 2788 3,76        
Østby 62 196441 3168 3,25        
Lutn/Flerm. 38 118860 3047 3,25        
Flendalen 44 219123 4980 2,12        
Ø. Varåa 44 144500 3284 3,05        
Varådalen 25 133633 5345          
S. Osen 97 202500 2087 4,88        
OBS! Områdene i "kursiv" er ikke justert for kvoter og priser for 2024                
Scroll to top