Da vår nåværende skogsjef går over i ny stilling søker vi skogsjef!

Skogsjefen er foretakets daglige leder og rapporterer til et eget styre. Vedkommende vil ha det administrative og faglige ansvaret for planlegging og ledelse av skogens drift og annen utmarks- og eiendomsforvaltning. Vi søker en erfaren, tydelig og samlende leder som bygger tillitt og gode relasjoner til ansatte, eier, forretningsforbindelser og andre eksterne aktører.

Vedkommende må ha høyere skogbruksutdannelse og ha operativ erfaring fra skogrelatert virksomhet.

Trysil Kommuneskoger KF er en tradisjonsrik virksomhet i kommunen, og kan tilby rett person konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. Det er en forventning at skogsjefen bor eller bosetter seg i Trysil.

Spørsmål om stillingen rettes til:
styreleder Børre Rogstadkjærnet, 951 04 644 eller skogsjef Even Ifarness, 913 70 195.

Søknad med CV sendes even@trysilkommuneskoger.no innen 15. juli 2022.

 

Trysil Kommuneskoger KF er et kommunalt foretak eid av Trysil kommune. Foretaket ledes av et eget styre. Foretakets formål er å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer. Eiendommen er en av Norges største, med et totalareal på 646.000 dekar hvorav 386.000 dekar er produktiv skog. Årlig avvirkning er ca 50.000 m3 med eget driftsapparat. Foretaket har 10 ansatte hvorav 3 på deltid. I 2021 hadde foretaket en omsetning på 36 mill. kroner.