En av våre driftssjefer pensjonerer seg, og vi søker hans etterfølger.  

Du vil være en av to driftssjefer som har ansvaret for den operative driften for en av landets største skog- og utmarkseiendommer. Skogsjefen er din nærmeste overordnede. Vi tilbyr et godt arbeids- miljø med stor grad av frihet under ansvar. Konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Utdanning/erfaring:

Skogbruks- eller utmarksutdanning på master eller bachelornivå og/eller annen relevant arbeidserfaring.

Du må ha førerkort.

Arbeidsoppgaver: 

  • Planlegging og gjennomføring av avvirking, skogkultur og vegvedlikehold 
  • Være Trysil Kommuneskoger sin representant i viltstellområder og vegforeninger 
  • Representere Trysil Kommuneskoger sine eierinteresser i øvrige sammenhenger 
  • Noe kveldsmøter må påregnes 

Ønskede egenskaper: 

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
  • Gode IT-kunnskaper
  • Kunne jobbe selvstendig med effektivitet og nøyaktighet
  • Gjerne en person med lokalkunnskap og lokal forankring 

 Søknad med CV sendes even@trysilkommuneskoger.no eller Trysil Kommuneskoger, Slettmovegen 25, 2420 Trysil, innen 10. september 2022.