PRISER PÅ INN-OG UTLEIE AV AREAL TIL ELGJAKT 2019      
Alle priser er ekskl. merverdiavgift.        
         
Prisen framkommer ved at et viltstellområdes totale areal deles på det antall fellingstillatelser som området besitter. 
         
EKSEMPEL PÅ BRUK AV PRISTABELLEN        
Støpa VO har totalt 144.500 dekar. Området har i 2019 44 fellingstillatelser.    
144.500:44 = 3284 dekar bak hver fellingstillatelse som gir en arealpris på kr. 2,04 pr. dekar.  
         
PRISTABELL        
         
Areal bak hver fellingstillatelse Kr/daa      
         
1000 6,51      
1200 5,43      
1400 4,65      
1600 4,07      
1800 3,62      
2000 3,26      
2200 2,96      
2400 2,72      
2600 2,51      
2800 2,33      
3000 2,17      
3200 2,04      
3400 1,91      
3600 1,81      
3800 1,71      
4000 1,63      
4200 1,55      
4400 1,48      
    >4600 1,42      
         
Ved 4600 dekar eller mer bak hver fellingstillatelse er prisen kr. 1,42 pr. dekar.    
         
PRIS PR. DEKAR I DE ULIKE  VILTSTELLOMRÅDENE      
         
Viltstellområde Ant.fellingstillatelse  Areal Daa bak hver elg Kr/daa for innleie og utleie av areal
Trysilfjell 40 131330 3283 2,04
Støpa 44 144500 3284 2,04
NTU 57 234570 4115 1,55
Tangfallet 66 156137 2365 2,96
Østby 51 164645 3228 2,04
Lutnes/Flermoen 50 118860 2377 2,72
Flendalen 71 219123 3086 2,17
Østre Varåa 34 158859 4672 1,42
Varådalen 26 133633 5139 1,42
Søre Osen 54 202500 3750 1,81