Hjort er en ny jaktbar viltart i Trysil. Det ble i 2019 gitt fellingstillatelse for første gang. Dyrekategoriene var kalv og spissbukk. Det ble felt 3 dyr, alle på TKS sin grunn.

For 2020 vil det ved felling av hjort på TKS sin grunn faktureres en fast grunnpris etterskuddsvis på kr 1000,- for kalv og kr 2000,- for spissbukk. Prisene er oppgitt eks. mva.

Hjortejakt på TKS sin grunn er forbeholdt det enkelte elgjaktlag sitt terreng.

For gjennomføring av hjortejakta for øvrig henviser vi til informasjon fra Trysil Kommune.